Geçmişten günümüze toplumlar için en değerli doğal kaynak daima su olmuştur. Göçebe hayattan yerleşik hayata toplumlar her seferinde su kaynağının yanında bulunmayı tercih etmiş ve hala da tercihlerini