Hızla şehirleştiğimiz, özellikle de üretimden çok tüketim yaptığımız günümüzde toprak ve toprak meseleleri gündemizde ikinci planda kalan konular arasında yer almaktadır. Ancak toprak yaşam için kritik bir öneme